lördag 13 september 2008

Lördagen den 13 sept: Första chakrat - Rotchakrat, din livsenergi


När du har ditt första chakra i balans känner du trygghet, lojalitet och stabilitet. Är du i obalans beror det på din rädsla för förändringar och otrygghet. Du känner inte någon samhörighet varken till jorden eller samhället eller familjen.

Med början i det första chakrat, rotchakrat läggs grunden för vår känsla av tillhörighet och trygghet här på jorden. Från första stund vid födseln börjar vi bygga upp tillit och förhållande till jordelivet. Att känna att vi har kommit till en trygg plats med värme och kärlek formar vår tillit i vuxenlivet. Din kärnfamilj och ditt sociala ursprung lägger grunden till detta chakra. Det här chakrat är kopplat till jorden, till allt som är solid materia, våra basala behov, mat, trygghet, värme, vårat förhållande till pengar.

Med balans i första chakrat känner du samhörighet med jorden/naturen, och trivs med din kropp. Du upplever meningsfullhet och tar personligt ansvar för dina handlingar. Du har förmågan att släppa både emotionellt och fysiskt avfall. För precis som vi blir förgiftade i kroppen då vi inte kan eliminera slaggprodukter från kroppen, så sker detta också när vi inte kan eliminera mentala och känslomässiga sopor. Vi behöver kunna släppa taget och inte älta gamla oförtreter. Vid obalans i första chakrat kan vi utveckla bitterhet, tankestelhet, rädsla, sorg, depression, girighet. Det kan uttrycka sig genom att allt nytt och främmande känns farligt och hotande. Fysiskt tar det uttryck som dålig motståndskraft och känslan av att inte ha tillräckligt med energi, sjukdomar kopplade till nedre delen av ryggen: Ischias, åderbråck, reumatism, förstoppning, diarré.

Både fysiskt och mentalt handlar det om vår förmåga att på alla plan kunna ta tillvara på det vi behöver och släppa taget om överskottet. Att ha tillit till att vi alltid får det vi behöver och att det inte finns något behov av att samla till svårare tider.

Tips - testa dig, är ditt rotchackra i balans?
Titta på dina grundföreställningar – ärligt, objektivt, är dessa giltiga idag. Ställ frågorna nedan till dig själv

Finns det några du håller fast vid av gammal vana?

Vad är egentligen viktigt för dig idag?

Vad var viktigt för dig när du var barn?

Vad vill du föra vidare?

Kan du stå för dina grundprinciper, utan att känna att du behöver försvara dig?

Äter du sund, balanserad diet?

Tar du hand om och vårdar din kropp, bär ansvaret för den?

Vistas du regelbundet i naturen?

Tar du ansvar för dina handlingar?


Kram,
Tantraboy

0 kommentarer: